Pályázatok / Csapadékvíz elvezetési program Kenézben

Csapadékvíz elvezetési program KenézbenCsapadékvíz elvezetési program Kenézben

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003

Kedvezményezett neve: Megyehíd Község Önkormányzata

Konzorciumi partner: Kenéz Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén

Szerződött támogatás összege: 137 429 763 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.

 

A projekt céljaként megvalósult a jövőbeni esetleges vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, emellett a vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint a lefolyás szabályozása. 

Megyehíd településen a projekt által érintett utcák a következők: Sárdi, Bogárdi, Fő, Kossuth Lajos, Dózsa György. Kenéz településen pedig a Petőfi, Kossuth és a Rákóczi utcák. 

Az árkok rekonstrukciója döntő részben nyílt, földmedrű, betonlapos fenékburkolással ellátott árkok kialakítását jelenti. A község településfejlesztési koncepciója a Kossuth Lajos utca frekventált részein zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását írja elő. Az árkok az iszapolási munkák elvégzése után beton lapokkal kerülnek burkolásra. A meglévő átereszek átmérője megfelelő, ezért cseréjük nem, csak tisztításuk tervezett.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

Megyehíd Község Önkormányzata és Kenéz Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, mely alapján kivitelezési szerződést kötöttek 2021. március 24-én a TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel. A kivitelezés költsége nettó 46 031 321 Ft Megyehídon, Kenéz esetében nettó 53 550 339 Ft összeggel. A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzése megtörtént. Megyehídon a munkaterület átadása 2021.06.04-én zárult le.

Projekt szinten a kivitelezés elérte az 50%-os készültségi szintet, mivel Megyehídon megvalósult a kivitelezés 100%-os szinten, Kenéz településen azonban még 0%-os készültségi szint van.

A kivitelezés 2021.09.24-én elérte a 100%-os készültségi fokot Megyehíd településen.

Megyehíd településen befejeződtek a munkálatok:

 

Kenéz településen 2022. május 20-án befejeződtek a munkálatok: