Kenéz / Falutörténet

FalutörténetFalutörténet

 

Az első írásos említése 1217-ből származik.

A Kenéz szó szláv eredetű, főnemest, vezért jelentett. Elképzelhető tehát, hogy főnemes volt a környező birtok ura.

Az első pecsét lenyomata 1864-ből való, de sajnos, hogy mit ábrázol, az kivehetetlen. Az első címertalanilag értékelhető pecsét 1879-ből származik.

A pecsét közepén egy hagymasisakos, kereszttel ellátott templomtorony látható. A pecsét körirata: Kenéz község. A falu közepén álló Szent Miklós templom Árpád-kori, s mint a község legjelentősebb épülete kerülhetett a pecsétre, majd a címerre.

1909-ben új pecsét készült. Felirata: Vas vármegye, Kenéz község 1909. Itt már pajzsra került a templomtorony. E pecsét alapján készült el a címer, rajt Kenéz felirat és két olajág között 1217 és 1298-as évszám.

 Első szám a község első említésének ideje, második a templom építésének évszáma. A templom műemlékileg védett. Berendezése barokk.

Nincs a középkorban feljegyzés arról, hogy ki volt a földbirtokos Kenézben. Csak annyit tudunk, 1945 előtt káptalani birtok volt a Vasszécseny és Kenéz közti terület.

Egy major is tartozott a birtokhoz: Kányás major. A majort a háború után lebontották. A község központi részén épült az iskola 1910-ben. Két tanterem volt a két tanítói lakás. Rövid ideig volt csak két tanerős az iskola, a második állást megszüntették. 1944-ben ismét két tanerős lett, de nem sokáig. 1960-ban körzetesítették a felső tagozatot Pecöllel, majd az alsó tagozatot is. A pecöli Általános Művelődési Központ a 3 község Pecöl, Kenéz, Megyehíd közös fenntartású intézménye. Közös a körjegyzőség Pecöllel, közös orvosilag. Könyvtár van. Könyveket a Sárvári Sylvester könyvtárból kapjuk letétbe.

 Lakosság száma 296 fő. Infrastrukturális ellátottság jónak mondható. Vezetékes ivóvíz, gáz, telefon, korszerű világítás, szervezett szemétszállítás van, szennyvízelvezetés nincs.

A képviselő-testület javaslatára a lakosság eldöntötte, hogy felkutatják a község múltját és elkészíttetik a Kenézt jelképező címert és zászlót, összegyűjtik a faluban fellelhető régiségeket. A terv megvalósult. A jelképek ünnepélyes avatásakor a II. világháborúban elesett hősöknek is állítottunk emléket.

Az összegyűjtött, régen használt tárgyak a Helytörténeti Gyűjtemény anyagát képezik.


« Vissza az előző oldalra!

Kenéz Község Önkormányzata - Magyar